Pohrebná služba Bratislava

Smútočný obrad

Pohrebná služba Spomienka, s.r.o. Vám profesionálne zabezpečí smútočný obrad v rámci Bratislavského kraja. Zabezpečíme Vám kompletný smútočný obrad na cintoríne alebo na krematóriu s výberom rakvy, úprava zosnulého, kvetinových darov ako aj prevoz zosnulého v rámci Slovenskej republiky a celej Európy. Vybavíme za Vás všetky administratívne úkony v rátane úmrtneho listu, žiadostí o príspevok na pohreb, výber hrobového / urnového miesta. 

 

Cena za kompletný smútočný obrad od 795 €