Pohrebná služba Bratislava

Kremácia

Naša pohrebná služba Vám zabezpečí kremáciu zosnulého. V prípade kremácie odvezieme zosnulého do krematória a naši pracovníci sú na účasti pohrebu. Po vykonaní kremácie zabezpečujeme aj následné vkladanie urny do urnového hrobu.