Pohrebná služba Bratislava

Administratívne služby

Pohrebná služba spomienka Vám vybaví všetky administratívne náležitosti súvisiace s pohrebom. Je potrebné mať úmrtny list a občianský preukaz.