Pohrebná služba Bratislava

Otázky a odpovede

Ak nastane úmrtie doma, je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára (112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví “List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí”. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote. V prípade, keď nie je nutná pitva, zavolajte našu  24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia. Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS.Smútočný obrad je možné dojednať s našim pracovníkom v pohodlí Vášho domova.

Úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí prísť do kancelárie pohrebnej služby prípadne zavolať našu stálu službu, ktorá vybaví pohreb v pohodlí Vášho domova. 

Pracovníci pohrebnej služby Spomienka s.r.o. majú viac ako tridsať ročné skúsenosti s poskytovaním pohrebných služieb na území mesta Bratislava. Poskytujeme komplexné pohrebné služby. Pohreb vieme vybaviť v pohodlí Vášho domova. Náš kvalifikovaný tím pracovníkov pohrebníctva diskrétne vybaví všetky potrebné náležitosti spojené s dôstojnou poslednou rozlúčkou. Našou prioritou je zabezpečiť  kvalitné pohrebné služby.

Pohrebná služba spomienka Vám vybaví všetky administratívne náležitosti súvisiace s pohrebom. Je potrebné mať úmrtny list a občianský preukaz